Сви добитници награда Независне дизајнер торбе за 2015. годину

Сви добитници награда Независне дизајнер торбе за 2015. годину

све победнике са 2015 дизајнерских награда за независне торбе